You are a guest in this website, you can login using Facebook

الابيض يلعب ويكسب


رخ ابيض كش الملك ياكل الرخ نقلتين الوزير الاول كش بعد كدة الاسود مات


b1*b8 الابيض

c8*b8 الاسود

c4*b4 الابيض

c8*b8 الاسود

b4*b7 الابيض الوزير كش مات


روك b8 كش كوين b5 كش كوين b7 كش كوين b8 كش مات

answer

Sign up to be able to answer